Rozšířené měření na přístroji InBody

Ceník Zahrnuje:
Rozšířené měření na přístroji InBody 399,-/45 min měření na přístroji InBody s interpretací výsledků, detailní tělesná a zdravotní analýza
Pozn.: Probíhá jako setkání s nutriční terapeutkou ve vybavené nutriční poradně.

Určeno pro:

 • Pro toho, kdo chce snadno a rychle zjistit aktuální detailní informace o stavu svého těla a konzultovat jejich obsah s nutriční terapeutkou
 • Možnost následného nastavení další spolupráce v případě zájmu klienta/ky
 • Pro dospělé i děti
 • Vhodné pro fyzicky aktivní klienty a sportovce
 • Vhodné pro klienty po ukončení balíčku návštěv jako kontrola udržení optimální hmotnosti, podílu svalové a tukové hmoty apod.
 • Oproti základnímu měření větší prostor pro dotazy, vyhodnocení a nutriční či pohybová doporučení
 • Zahrnuje názorná a grafická znázornění včetně vytištění všech výstupů s vysvětlivkami pro pozdější pročítání (rozsah 9xA4)

Co se dozvíte:

 • Aktuální hmotnost, podíl svalové a tukové složky v těle, podíl vody
 • Aktuální hodnotu bazálního metabolismu, BMI, hodnotu poměru pasu a boků
 • Optimální rozsahy výše uvedených hodnot
 • Základní cvičební plán
 • Nástin doporučeného denního příjmu energie
 • Detailní celkové složení těla
 • Porovnání složení těla podle BMI a procenta tělesného tuku pomocí názorných obrázků
 • Vyváženost tělesných proporcí (pravá a levá strana těla, horní a dolní polovina těla)
 • Index zadržování tělesné vody, zadržování vody v jednotlivých tělesných segmentech
 • Přesnou hodnotu útrobního tuku (rizikový zejména z hlediska kardiovaskulárních onemocnění)
 • Růstový diagram u dětí
 • Mineralizaci kostí, obvod paže, obvod svalstva paže a další

Aktuálně