Můj profesní životopis - vzdělání a zkušenosti

Ve svém povolání čerpám především z nadšení, zkušeností z práce sama na sobě a práce s mými klienty. Spoléhám se na schopnosti vcítit se, jednat intuitivně. Jsem přesvědčená, že samotné vysokoškolské tituly nemohou zaručit kvalitu poskytované služby. Přesto všechno - jsem za svoje vzdělání velmi vděčná.

Především studium na lékařské fakultě ve mně umocnilo obdiv vůči lidskému organismu, který mě odjakživa fascinoval. Naučilo mě kritickému myšlení, zejména ve vztahu k všudypřítomným „zázračným dietám a kůrám“ a určilo směr mojí pozdější práce – tedy vést lidi k naplňování jejich vlastních výživových potřeb - ne skrze nabízení doplňků stravy, ale skrze opětovné spojení s hlubokou moudrostí těla.

Protože sama kvůli sobě i kvůli klientům poradny a posluchačům kurzů potřebuji další růst, rozšiřuji svoje znalosti výživy a léčby poruch příjmu potravy. Bádám a lektoruji v oblasti přínosu různých alternativních výživových směrů. Baštím informace ohledně psychologie výživy, jídelního chování a duševní potravy člověka. Zajímají mě asi všechny druhy terapie a psychoterapie. Vyhledávám, praktikuji a učím různé motivační systémy a techniky práce se sebou samými.

 

Odborné vysokoškolské vzdělání v oboru:

 • nutriční terapeut - lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (udělen titul Bc.)
 • jakost a zdravotní nezávadnost potravin - Mendelova univerita v Brně (udělen titul Ing.)

 

Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu k terapii obezity:

 

Další vzdělání a kurzy:

 • školení "Co dělat, když se váhové úbytky zastaví"STOB (2016)
 • kurz účinné motivace klienta jako základního předpokladu změny (2015)
 • kurz práce s rodinou klienta (2015)
 • akreditovaný kurz Reichovy charakterové typy I a II z oblasti psychoterapie (2015, 2016)
 • odborná stáž gastroenterologie FN Brno Bohunice (2015)
 • konference dětská výživa a obezita v teorii a praxi (2013)
 • kurzy Úvod do práce s energií – UPE, UPE intensiv (2011-2013)

 

Zkušenosti s nutričním poradenstvím

 • soukromá nutriční poradna pro dospělé i děti (od roku 2014)
 • práce nutriční terapeutky v Centru Anabell v rámci projektu „Bez jídla to nejde!“ pro klienty s poruchami příjmu potravy (2014 – 2015)
 • soukromá nutriční poradna pro klienty s poruchami příjmu potravy, externí spolupráce s Centrem Anabell (od roku 2015)
 • práce nutriční terapeutky pro neslyšící a nedoslýchavéCentru denních služeb pro sluchově postižené, Brno (od roku 2016)

 

Zkušenosti s vedením kurzů

 • Akreditované kurzy z oblasti nutriční terapie pro zdravotníky ve školicím středisku OCI, Brno
 • Lektorování 50 workshopů na základních a středních školách v Jihomoravském kraji v rámci primární prevence poruch příjmu potravy u dětí - projekt „Vím, proč jím?/Vím, proč jím!“ (Centrum Anabell)
 • Kurzy pro veřejnost při různých příležitostech i organizacích, aktuálně např. pro Pohyblivý svátek, Brno

 

Supervize

Navštěvuji odborné supervize, kde konzultuji složitější klientské případy, jídelníčky a nejasnosti s nutriční terapeutkou PhDr. Nikolou Peřinovou, která se výživou člověka zabývá od roku 1998.

 

Registrace

Jsem registrovaná nutriční terapeutka, což znamená, že na základě osvědčení vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR mohu v oboru nutriční terapeut vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.  V rámci tohoto systému získávám tzv. kredity z celoživotního vzdělávání. Pokud se o významu registrace chcete dozvědět více, čtěte zde.

 

 

Aktuálně

Podívejte se na nově připravovaný web: www.terezabockova.cz
 
 
Kdo jsem:

IMG 4711Jsem registrovaná nutriční terapeutka. Zabývám se stravovacími návyky u dospělých, dětí i dospívajících a nutričním poradenstvím pro osoby s poruchami příjmu potravy.

Vystudovala jsem specializaci ve zdravotnictví v oboru nutriční terapeut na lékařské fakultě Masarykovy univerzity s praxí ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice a v Poradně pro zdravou výživu a odvykání kouření. V současné době se věnuji studiu jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Kromě individuálního poradenství, pořádám kurzy o zdravé výživě a vaření pro veřejnost.

Co dělám a co Vám mohu nabídnout?

Ve vybavené nutriční poradně se věnuji těmto oblastem:

 • odborné vedení při změně stravovacích návyků,
 • zdravá redukce tuku bez přípravků k hubnutí,
 • výživa dětí a dospívajících, práce s celými rodinami,
 • konzultace pro těhotné ženy a maminky po porodu,
 • nutriční poradenství pro osoby s poruchami příjmu potravy,
 • individuální nutriční poradenství při specifických dietních omezeních,
 • konzultace pro sportovce a fyzicky aktivní klienty
 • měření na profesionálním přístroji InBody 230 s interpretací.
Proč já a Anabell?

Anabell dělá práci, která dává smysl. V tomto směru mě oslovuje a těší mě, že mohu pracovat v prostředí, kde je cíleně vytvářena bezpečná a velmi příjemná atmosféra.